Arbeidsrecht

 

Advies over arbeidsverhoudingen

Ik draag zorg voor een doeltreffende advisering over uw arbeidsrechtelijke positie. Dat doe ik voor werknemers en werkgevers van klein tot (middel-) groot en binnen uiteenlopende sectoren zoals onderwijs en overige zakelijke dienstverlening. Of het nu gaat om een statutair bestuurder, onderwijsstichting, een startup, een expat, een zzp’er, om een flexibele medewerker of ‘gewone’ werknemer, om een ambtenaar of docent: u bent bij mij in goede handen voor advies en procedures. Over onder meer de volgende onderwerpen:

 • Managementcontracten
 • Positie directeur
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Bedingen in de arbeidsovereenkomst zoals proeftijdbeding, concurrentie- en relatiebeding
 • Advisering bij arbeidsongeschiktheid, ziekte en sociale zekerheid
 • (Dis)functioneringstrajecten en dossieropbouw
 • Collectief arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht
 • Overgang van onderneming
 • Arbeidsrecht en faillissement
 • Reorganisaties en afvloeiingsregelingen, sociaal plan
 • Ontslagrecht

Waar nodig werk ik samen met externe specialisten.

 

Mediation bij arbeidsconflicten

Mediation kan een belangrijke rol spelen in geschiloplossing, omdat mediation de mogelijkheid biedt om de oplossing in eigen hand te houden. Maar mediation kent zijn eigen valkuilen. Ook in een mediationtraject ter beslechting van geschillen sta ik u graag doeltreffend terzijde.