Advocaat

MAARTEN HILBERDINK

Bij Maarten Hilberdink bent u in goede handen als het gaat om arbeidsrecht. Maarten is daadkrachtig, effectief en volgens zijn collega’s een van de besten in zijn vakgebied. Dat merkt u door zijn precieze manier van werken, zijn vakkennis, de grondige juridische onderbouwing van zijn advies of verweer én aan de bereikte resultaten.

Veelal heeft hij in zijn zaken te maken met complexe persoonlijke relaties die soms al van jaren terug dateren. Hij gaat op zoek naar een passende oplossing die recht doet aan alle aspecten van de zaak, of dat nu in een adviserende of een procederende rol is. Zijn cliënten ontzorgen en hen het vertrouwen geven dat hij ze optimaal zal bijstaan, is voor hem een belangrijke drijfveer. Net als de juiste sleutel vinden, ook als die er in eerste instantie niet lijkt te zijn.

Maarten adviseert en procedeert voor kleine en middelgrote werkgevers, voor werknemers en ondernemers. Hij heeft veel kennis en ervaring opgedaan binnen het onderwijs, met voornamelijk werkgevers van onderwijsinstellingen als cliënten. Hij is gespecialiseerd in arbeidsconflicten (ook bij ziekte of dreigend ontslag), arbeidsongeschiktheid en ziekte, geschillen rondom loon en emolumenten, concurrentie- en relatiebedingen, uitleg van cao’s, positie directeur, managementcontracten en reorganisaties. Ook is hij klankbord voor HR-adviseurs.

Hoewel hij gespecialiseerd is in arbeidsrecht,  adviseert en procedeert Maarten Hilberdink ook over civielrechtelijke onderwerpen. Denk aan geschillen rondom personenvennootschappen, agentuurovereenkomsten en andere commerciële overeenkomsten, waaronder opdrachtovereenkomsten (zzp’ers) en managementovereenkomsten. Waar nodig vervult hij de functie van litigator. Indien een zaak daarom vraagt, werkt Maarten samen met advocaten die gespecialiseerd zijn in andere disciplines. Hij beschikt hiervoor over een uitstekend netwerk van advocaten in Nederland en in het buitenland.

Achtergrond

Maarten heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) gevolgd.

Maarten is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten van Amsterdam en omstreken (VAAA).

In het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten heeft Maarten Arbeidsrecht als geregistreerde specialisatie. Dat verplicht hem om elk jaar minstens tien opleidingspunten te halen op dat rechtsgebied.

Maarten is lid van het College van Afgevaardigden bij de Nederlandse Orde van Advocaten.