Nieuwsbericht Nova 6 juli 2023, vrije advocaatkeuze vaak in het geding bij rechtsbijstandsverzekering

 
>  6 juli, 2023

Advocaten met cliënten die een rechtsbijstandsverzekering hebben afgesloten, komen vaak tot dezelfde conclusie: verzekeraars houden verzekerden weg bij advocaten en vermijden hun verzekerden te informeren over de mogelijkheid om zelf een advocaat te kiezen. Dat beperkt het recht op vrije advocaatkeuze, betoogt advocaat Maarten Hilberdink, die meermaals met succes rechtszaken hierover tegen rechtsbijstandverzekeraars heeft gevoerd.

Lees verder op de website van de Nova:

https://www.advocatenorde.nl/nieuws/vrije-advocaatkeuze-vaak-in-het-geding-bij-rechtsbijstandsverzekering

Of in het Advocatenblad:

https://magazine.advocatenblad.nl/2023-06/vrije-advocaatkeuze-vaak-in-het-geding-bij-rechtsbijstandsverzekering/